Coaching

Voor ieder is er de mogelijkheid om door middel van een aantal coaching sessies meer zicht te krijgen op de problematiek waarmee je wordt geconfronteerd,

Met als uitgangspunt dat ieder zelf al zijn eigen oplossingen in zich heeft, gaan we aan de slag om te bereiken dat je weer mogelijkheden ontdekt om vastgeroeste patronen te doorbreken

Veelal wordt actieve imaginatie( licht hypnotische toestand) ingezet, om bij je diepere lagen te komen, en ook om een andere beleving op je situatie te krijgen

hNLP technieken worden eveneens ingezet ter bevordering van bewustzijn en mogelijk een andere kijk op de werkelijkheid, of omgaan met de huidige situatie

reactie client;

marijke bonajo, MA, dankjewel voor jouw hulp destijds bij het ontdekken en worden wie ik altijd al was.