Positieve Gezondheid

Binnenkort vezorg ik meerdere sessies waarbij het spel
‘Alles op tafel’ wordt gespeeld.
Dit is een spel vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid
Bedoeld voor iedereen, om in kleine groepjes dilemma’s en gedachten ter sprake te brengen vanuit eigen regie.

Aanmelden kan via de mail of telefonisch.( zie contactgegevens)