burnout

lezingburnout? Mooi niet!

hoe voorkom ik een burnout

welke aspecten spelen een rol hierbij.

Het is mogelijk deze lezing te volgen om een idee te krijgen welke factoren invloed hebben op het ervaren van een positief werkzaam leven.

Helaas zal deze lezing niet volledig inzicht geven in uw persoonlijke situatie, wel krijgt u er een een doorkijk van.

Indien u aan de slag wilt met het inzichtelijk krijgen van uw persoonlijke situatie kunt u, wanneer u dat wilt, tijdens een cursus van 4 dagdelen dieper ingaan op alle aspecten die voor u persoonlijk van belang zijn om een burnout te voorkomen