workshop communicatie zonder woorden

leuk en leerzaam

Het leren contact maken en de ander meenemen is de essentie van de tango, de kern van deze workshop en de basis van elke goede samenwerking.

De Argentijnse tango sluit als werkvorm naadloos aan bij het kijken naar jezelf en anderen. De tango maakt duidelijk hoe de wisselwerking tussen leiden en volgen plaatsvindt, wanneer je binnen de tango een goede leider of een goede volger bent. De tango wordt gebruikt als metafoor en met concrete oefeningen worden deelnemers in beweging gezet om na te denken over zichzelf en hun rol in het geheel.

Tijdens het tango dansen is het essentieel dat je niet slechts met je hoofd werkt, maar dat de dans vanuit het gevoel en de verbinding met de ander tot stand komt.

Het begint dus met contact maken, waarna we samen met de ander in beweging komen, maar ook samen op de plaats kunnen blijven staan, tijd nemen voor reflectie nar jezelf en de ander, kijken of je nog wel in de goede richting gaat, of je wel het juiste tempo hebt.

Het is ook van belang dat je goed luistert, dat je het juiste ritme aanhoudt, dat je nu eens snel beweegt en dan weer langzaam of zelfs weer eens stilstaat en toch in contact met de ander blijft.

Je kunt jezelf dan afvragen, wie ben ik, waar wil ik naar toe, hoe flexibel ben ik, kan ik het tempo van de ander volgen, of wil ik dat helemaal niet en wil ik mijn eigen tempo steeds bepalen?

De workshop begint met een tangodemonstratie. Er wordt een tango gedanst als voorbeeld van leiden en volgen, van flexibiliteit en van leiden en volgen vanuit het voelen van andermans en eigen energie . Het is een prachtige metafoor voor leiden en volgen en de samenwerking binnen een team. Uitgangspunt is dat je als leider eigenlijk pas goed kunt leiden als je ook kunt volgen en als medewerker ook leider en leidend kan zijn binnen je team!